2008 JWF-VlbLwd-Frl

terug naar hoofdmenu

Op 31 maart 2008 heeftde traditionele schietwedstrijd plaats gevonden tussen de volgende deelnemende teams:

1.  Vliegbasis

2.  44e painfbat Havelte  1

3.  44e painfbat Havelte  2

4.  Uitnodigings team

5.  KVNRO afd. Fryslân 1

6.  KVNRO afd. Fryslân 2

Er werd geschoten de oefeningen militair pistool. Per team werden de 4 hoogst behaalde punten bijelkaar geteld.

 

Uitslagen teams:

 

Naam team

totaal punten

plaatsing

KVNRO afd Fryslân - 1

832

1

Genodigden

798

2

Vliegbasis

732

3

 

 

Indivuduele uitslagen:

 

plaats naam schutter totaal  punten team
1 Kol. B. Ruijs

226

genodigden
2 Res.Maj. H. Verhoog

211

KVNRO afd Fryslân - 1
3 Res.Elt. J.C. Robijn

210

KVNRO afd Fryslân - 1

 

 

terug naar hoofdmenu

Schietoefening bij 44e Paifbat JWF te Havelte.

 

 

Op 20-11-2008 was Schietclub Fryslân van de KVNRO-afd Friesland uitgenodigd te komen schieten.

De schutters die regelmatig komen schieten in Leeuwarden hadden voorafgaand aan dit treffen een oefenserie geschoten voor plaatsing voor hun uitzending naar Havelte.

 

In een sportieve sfeer hebben wij Schietclub Fryslân van de KVNRO-afd Friesland en officieren van het 44e Painfbat te Havelte een aantal schietoefeningen gedaan.

Het aantal treffers werd bijgehouden door de Elt. Lourens.

Na drie oefeningen werd in de overblijfruimte van de schietbaan een blauwe hap uit gamellen geserveerd.

De tweede daarop volgende schietsessie leverde voor ons verrassende en nieuwe drills op.

 

Een ieder heeft ondanks problemen met lees- en “ver af”-brillen goed geschoten.

 

Op grond van het aantal treffers, werd een gemiddeld behaald aantal treffers berekend.

De wisselbeker, beschikbaar gesteld door de Schietclub Fryslân is voor de eerste maal gewonnen door het 44e Painfbat met een gemiddelde van 63 treffers. De Schietclub Fryslân van de KVNRO-afd Friesland werd geklopt met een gemiddelde van 57,5 treffers.

 

Overall beste schutter was Kap. Jeroen, op diemaco C7 res.Maj. A.R. de Vries, op Glock de res. Maj. H.Verhoog. De willesbeker werd namens Schietclub Fryslân van de KVNRO-afd Friesland overhandigd door de Lkol. G. Frijling aan de Elt. Lourens.

 

 

Winnaar Diemaco C7: res. Maj A.R. de Vries

 

Winnaar Glock: res. Maj. H. Verhoog

Winnaar Overall: Kap. Jeroen

 

 

Overhandigen van de wisselbeker:


terug naar hoofdmenu

door de res.Lkol. G. Frijling aan Elt. Lourens

  Copyright  KVNRO afd. Friesland  Links: www.kvnro.nl
                               Privacy   
     
     
     
     
   Laatste update: 25-11-2019
 

         
 
 
 
        
180189 bezoekers (221161 hits) sinds 31-1-2011