2013 verslagen

z

terug naar hoofdmenu


2013-11-16

Lady- schieten groot succes.

Op 16 november  was de grote dag voor de dames van de schietclub voor reserve officieren Fryslân. De dames schoten met pistool .22 en de heren hadden de gelegenheid om met pijl en boog te schieten.

Twee en dertig personen hadden zich opgegeven om dit evenement mee te maken.

Ondanks  afzeggingen bleven er 25 deelnemers over 13 dames schieten en 12 heren boogschieten. Daarnaast hadden een 4-tal leden kuilcorvee.

Via een SMS uit Kuala Lumpur ontvingen we de volgende  tekst : “Veel plezier voor de dames vanmiddag, en dat de op één na de beste vandaag mag winnen !!!!! “,  van de Maj. Sicor Smits en zijn eega Tineke Mast, houder van de wisselbeker.

Harrie Plas gaf eerst instructie aan de dames over hoe te handelen met het pistool en wat de regels waren op de schietbaan. De baancommandant werd bijgestaan door Maj. Hans Klaassen en Lkol. Auke Roel de Vries, beiden zeer ervaren schutters.

1e prijs
2e prijs
3e prijs

De wedstrijd leiding was hier in handen van onze secretaris de Elnt. Johan Robijn. De wedstrijd is uitstekend verlopen, hoewel sommige dames een beetje zenuwachtig waren. Na de eerste schietbeurt was dit over en werd er, in aanmerking genomen dat enkelen nog nooit eerder hadden geschoten, een goed resultaat geboekt.

De heren schoten met pijl en boog op de tennisbaan en werden op zeer vakkundige wijze geïnstrueerd en begeleid door de wedstrijdleider aldaar, de Elnt. Clemens Herbrink , zelf een oud wedstrijd boogschutter.

De twaalf boogschutters kregen eerst de gelegenheid om te oefenen, waar dan ook dankbaar gebruik van werd gemaakt.

Daarna werd er om de medailles geschoten met veel ach en wee geluiden, commentaar en natuurlijk ook met veel triomfantelijke kreten als de roos werd geraakt.

Na een koffie break bij Scramble werden de tien schiet beurten afgemaakt, waarna de bokken, schijven en netten opgeruimd werden en terug geplaatst in de bus van Marcel Copini, eigenaar het outdoor centrum “ Natuurlijk Kollumeroord”.


Dan is, na het nuttigen van enkele versnaperingen, de prijsuitreiking door de twee wedstrijd leiders en de commandant in de vorm van medailles en natuurlijk de wissel beker voor het lady - schieten.Pistool schieten:


Boogschieten:
1
Mirjam Visser203            
1
Elnt. Frank Sjaardema169
2
Gerda Hindriks 
143
2
Lkol. Henk Bos164
3
Fleur Sjaardema142
3
Joost Benchhuizen147
4
Linda Chevallerau133
4
Elnt Johan Gerbenzon129
5
Serena Jonkers 
118
5
Maj. Rein Faber111
6
Greetje Brouwer108
6
Bert de Boer104
7
Minnie Genee101
7
Elnt Hendrik Jonkers 92
8
Olga Hulst
89
8
Maj. Erica Goedheer92
9
Carla Frijling75
9
Maj. Ype Smid   
91
10
Djoke de Schiffart
61
20
Willem Sinot65
11
Marion Jonkers23
11
Elnt. Theo Westerveld54
12
Sabrien Bos11
12
Lkol. Gerard Frijling48
13
Wilhelmina Wiersma 7

Na een lange evaluatie van de behaalde resultaten onder genot van een hapje en een drankje ging een ieder voldaan naar huis en op naar lady schieten ………2014.

De gekozen formule door de organisatoren van boogschieten en pistool schieten was een groot succes!

2013-05-21

21-22 mei 2013  Oefening "Blauwe Koord":

 

44 Pantserinfanteriebataljon (44 Painfbat) uit Havelte is onderdeel van 43 Gemechaniseerde Brigade (43 Mechbrig).

Eén van de tradities van het 44 Pantserinfanteriebataljon (44 Painfbat) uit Havelte is

“Het blauwe koord”, bevestigd aan het Dagelijks Tenue.

 Dit symboliseert de band met het UNIFIL-verleden. Het koord mag alleen gedragen worden door militairen van 44 Painfbat die deelgenomen hebben aan de oefening “Blauw Koord”.

Destijds was dit een selectieoefening om mee te mogen naar Libanon.

Tegenwoordig is het een oefening voor iedereen die bij 44 Painfbat begint. De oefening wordt ingeleid door veteranen, die tevens de koorden uitreiken.    

 

Op 21 mei warden de volgende leden van de KVNRO afdeling Friesland paraat op het appel:

Ltkol G. Frijling, Ltkol A.R. de Vries, Maj. P ’t Hart, Maj Y. Smid, Elnt H. Rötert, Elnt J.C. Robijn

 vlnr: Maj. Pieter; Elnt. Huub; Lkol. Auke Roel, Lkol. Gerard, Maj. Ype; Elnt. Johan
YP 408

Om 13.00 uur meldden we ons in het stafgebouw van het 44 Painfbat. Zowel de BA als enkele veteranen van Unifil waren aanwezig om de oefening te begeleiden.

We kregen een kamer toegewezen in het gebouw van de stafstaf cie van de 43 Mechbrig, waar we ons konden omkleden voor de oefening. Aan alle mogelijkheden werd gedacht zoals een droog GVT en droge sokken. Sommige leden hadden een extra paar schoenen meegenomen. Alles moest  wel meegenomen worden in de rugzak tenzij………

 

Om 15.00 uur werd er appèl gehouden bij het van der Wel plantsoen. Van der Wel, een soldaat die tijdens een selectie voor Libanon was dood gevroren in de winter van 1980.

De adjudant Peter van der Meulen een voormalig CSM van Dutch coy gaf een uitleg waarom de politiek had bepaald dat en eenheid van bataljon sterkte naar Libanon werd uitgezonden. Daarna gaf hij via lessons learnd aan waarom wij ook tijdens deze oefening “Blauw Koord” op onze groep en op elkaar moesten passen ( buddy system).

Als de groep tijdens die winter in 1980 op elkaar hadden gepast was soldaat van de Wel niet doodgevroren in zijn slaapzak. Vooral dit verhaal kwam bijzonder hard aan bij  aangetreden deelnemers die de oefening zouden ondergaan.

Daarna volgde de afmars van de troep naar de CP waar de uitleg van de oefening werd gehouden door de BA, adjudant  Eric Jorissen.

 

Het parcours was een spinnenloop waar we steeds na de coördinaten te hebben gevonden we terug moesten keren naar de CP locatie.

De eerste route was wit: drie coördinaten werden opgegeven die moesten worden opgezocht in het terrein. Het eerste punt was een locatie waar een viertal vragen werden gesteld en alle vier werden door ons juist beantwoord. Voor de juiste antwoorden kregen we een tweetal letters, die later een gehele tekst zouden vormen. Als straf bij foute antwoorden zouden we ons persoonlijk wapen uit en in elkaar moeten zetten._( straf tijd !) Daarna werd een locatie aangelopen, die nog onbemand was, waar we handgranaat moesten werpen . Nadat we de oefenleiding van deze omissie op de hoogte te hadden gesteld, werden ons de letters cadeau gedaan. De laatste locatie was al snel bereikt via allerlei moeilijk begaanbare zandpaden met vele diepe tanksporen . Op de locatie aangekomen werden er weer vragen gesteld over de geschiedenis van het regiment JWF. Van de vier vragen werd er één niet voldoende beantwoord, zodat er met twee munitiekistjes een zeer geaccidenteerd parcours  moest worden afgelegd, zonder dat de kistjes( van 30 kg zwaar per stuk) aan de grond mochten komen. Deze opgave werd met succes afgelegd, zodat we opnieuw een tweetal letters kregen, echter één letter ontbrak vanwege het foute antwoord.

 

Door de snelheid van verplaatsen werd ons een maaltijd aangeboden bij de CP waar we graag gebruik van hebben gemaakt.De volgende opdracht was een gemotoriseerd verplaatsen naar een locatie waar de UNIFIL veteranen allen aanwezig waren. De vragen waren behoorlijk pittig. Daarna moest één van ons vijf meter hoog in een touwklimmen. Gelukkig hadden we een specialist in ons midden en de Elnt. Johan Robijn was voordat er een foto gemaakt kon worden boven, klasse! Voor de foto ging hij voor de tweede maal het touw in.

Daarna was er een verplaatsing te voet naar een opdracht waar een klauterpartij ( in apenhang) over een droge sloot moest worden gedaan. Hierbij mocht de grond niet worden aangeraakt, bovendien was voor de oefening beperkte tijd beschikbaar. Aan de andere kant van de sloot waren een drietal foto`s verborgen geplaatst, waar na, nadat de droge sloot in apenhang weer was genomen, aan de overigen moest worden verteld wat er op de foto`s te zien was. De touw specialist Elnt Johan Robijn en de Maj Pieter `t Hart waren de klauteraars. Alle antwoorden waren correct. Opnieuw kregen we drie letters.

 

Na een verplaatsing te voet werden we op een coördinaat opgepikt door een transitbusje die ons naar een water oversteek te brengen via een cat crawl. Twee leden gingen hier in actie, de Elnt Huub Rötert en de Maj. Pieter `t Hart. De laatste moest het bekopen met een nat pak. Alle respect voor hun inzet bij deze moeilijke opdracht , temeer omdat de lijn om hoog liep en daardoor een extra moeilijkheidsgraad had. We kregen hier slechts twee letters.
Elnt Huub doet een poging achteruit  !!!!
Maj. Pieter waagt een poging omhoog !!!


Maj Pieter onder de hoede van de "hospikken"
 Het uittrekken van de natte (onder)broek gebeurt onder strenge controle

De volgende locatie was een groepsopdracht, waar we met elkaar waren verbonden met het Blauwe koord ( blauw touw) en waarmee een pittig parcours moeste worden afgelegd. Aan het einde werden de vragen gesteld aan een ieder apart. We hoefden geen strafronde af te leggen  met een zware vrachtautoband omdat we voldoende goede antwoorden hadden gegeven.

De laatste locatie was bij de bij ons zeer bekende site in Darp. Door de juiste antwoorden te geven ontliepen we een strafronde met de brancard  opnieuw.

 

Er volgde een stevige wandeling terug naar de CP,  waar ons de volgende coördinaten werden gegeven.

De verplaatsing naar de klimtoren op de JPK. Onze klim specialist en Maj. Ype Smid  Elnt J.C. Robijn en de Elnt Huub Rötert waren vrij snel in het klimbroekje gehesen door de SM Visserman en na een grondige inspectie ging men de klimtoren in. De alternatieve opdracht, het nemen van de hiba werd niet geaccepteerd in verband met de regenachtige omstandigheden. De klimactiviteiten werden rustig gedaan en ondanks de hoogtevrees van Huub ( hij heeft al hoogte vrees als hij op de Telegraaf van zaterdag staat !)

Daarna verplaatsten we ons naar de MOR kamer. Na het melden werden we aan de warme chocola gezet in de schietloods. Na het beantwoorden van een viertal vragen, werden ons weer een aantal letters verstrekt. Gelukkig waren we door alle goede antwoorden vrijgesteld van de diverse gasmasker oefeningen.

De laatste locatie was in de traditie kamer, waar we een viertal vragen moesten beantwoorden. Die antwoorden moesten we  binnen tien minuten geven en waren te vinden in de traditie kamer. Als bonus konden we om 03.00 uur in ons mandje.

 

22 mei:

Vroeg opstaan en snel ontbijten en om 07.30 weer melden op de CP waar de andere groepen net uit hun slaapzak kwamen. Verzamelen en werden we allen geoefend in de exercitie van het openen.

Om 08.30 werd er afgemarcheerd naar de appelplaats op de JPK bij het traditie plein van het regiment. De regimentscommandant de Lkol  Paul van der Touw nam het rapport in en hield een goede speech voor de ingetreden troepen,  waarin hij het samenwerken werd benadrukt en gaf speciale aandacht voor de tradities van het regiment waar het “Blauw Koord” centraal stond.

 

Na het commando openen werden de versierselen door de aanwezige UNIFIL veteranen uitgereikt aan de deelnemers van de oefening en werden gefeliciteerd met het behalen van dit bijzondere Blauwe Koord.

Dit “Blauw Koord” onderstreept de band tussen het Regiment JWF en de afdeling Friesland der .

 

De Lkol. der Infanterie b.d. RIJWF

G.(Gerard) Frijling.

 

Slotwoord:

 

Collegae,
langs deze weg willen we jullie en het gehele team hartelijk bedanken voor de deelname aan de oefening Blauwe Koord.
We waren bijzonder onder de indruk van de start van de oefening die werd vertolkt door de Adj. bd Peter van der Meulen.Ons Hotel team heeft zich bijzonder vermaakt en hebben met veel plezier deelgenomen.Met het behalen van het Blauwe Koord hebben we onze saamhorigheid met het Regiment JWF nogmaals extra blauw onderstreept.
 
Met een infanterie groet,
Gerard Frijling, voorzitter KVNRO afd. Friesland

 


terug naar hoofdmenu

Verslag van het bezoek aan de relatiedag van het 44 Pantserinfanteriebataljon Johan Willem Friso op donderdag 24 januari 2013.

Donderdag 24 januari was onze afdeling door Maj Rein Faber (plv BC) uitgenodigd om als bezoeker aanwezig te zijn bij de relatiedag van de oefeningen van 44 Painfbat JWF in de Marnewaard. De afvaardiging van de KVNRO afd. Friesland bestond deze keer uit de Lkol. Gerard Frijling, de Lkol. Auke-Roel de Vries, de Maj. Pieter ’t Hart, de Elnt Johan Robijn, de Tlt Vlieger Selwyn Smits en de Maj. Sicor Smits.

Gezien het feit dat op verschillende plaatsen op de route naar de Willem Lodewijk van Nassau Kazerne de afgevaardigden van onze afdeling moesten worden opgepikt zijn wij onder redelijk winterse omstandigheden tegen 09.00 uur vertrokken om ruim op tijd te kunnen zijn voor de verwachte aankomst- en aanvangstijd van 10.30 uur. Het vervoermiddel was hetzelfde voertuig van Duitse makelij als hetgeen wij tot onze beschikking hadden tijdens ons bezoek aan de SOB op 10 december 2012. Wellicht daardoor, en vanwege het feit dat eenieder keurig op tijd op de afgesproken ophaalplaatsen stond, arriveerden we ruim een half uur te vroeg op de Willem Lodewijk van Nassau Kazerne. Met de defensiepas van de chauffeur werd ons automatisch toegang verschaft tot de kazerne en aldaar hebben we ons voertuig in een laag van om en nabij de 25 cm sneeuw weggezet.

 

 

Voor overige foto's klikt u hier

De zeer goed gecamoufleerde CP viel erg goed op (!?) omdat men blijkbaar niet op winterse omstandigheden had gerekend en derhalve was deze bladergroen gecamoufleerde CP een echte eye-catcher!!!

Vanwege ons vroege aankomsttijdstip hadden we ruim de tijd om onder het genot van een kop koffie rond te kijken in de zeer goed verwarmde uit 5 boogtenten bestaande CP. De automatisering om de oefening te coördineren was zowel in soft- als in hardware zeer uitgebreid aanwezig. De presentatie die in het kader van de relatiedag zou worden gegeven werd qua aanvangstijd een half uur uitgesteld omdat de overige genodigden, enkele burgers van omliggende gemeenten en de gemeente Leeuwarden, in tegenstelling tot ons een half uur te laat kwamen!!! (wij waren overigens deze dag op verzoek ook in burger om duidelijk onderscheid te kunnen maken tussen bezoekers en oefenende militairen)

De presentaties die gegeven werden door, in aanvang Adjudant Rene Oude-Tijthof,  die het algemene beeld schetste met daarna een vervolg, meer gespecificeerd op Joint Fires, door de kapitein Thomas Roelofs. Dat gaf een goed beeld van de oefening, de gebruikte wapens en voertuigen. Tevens werden vanuit de puur militaire aangelegenheden de verschillende mogelijkheden voor civiel-militaire samenwerking in het kader van NATOPS toegelicht.

Na de presentatie door Adjudant Oude-Tijthof en Kapitein Roelofs nam Luitenant Kolonel Paul van der Touw het woord om zowel de oefening, als de hedendaagse  (on)mogelijkheden van de Nederlandse defensie en de landmacht in het bijzonder, uit de doeken te doen. De openheid en de objectief kritische toon van zijn referaat hebben ons allen zeer aangesproken en tevens de discussie , aangaande het gevoerde politieke beleid ten aanzien van onze defensie en de situatie waarin onze manschappen hun werk moeten doen, terdege gevoed. Wil onze defensie ook op langere termijn nog aan zijn internationale verplichtingen kunnen voldoen en daarnaast op nationaal niveau zijn steentje bij kunnen dragen in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing dan zal er wel iets moeten veranderen in het gevoerde beleid en de besluitvorming van de hogere (politieke) legerleiding. 

Na het beantwoorden van enkele vragen, hebben we ons te voet verplaatst naar de eetzaal in het KEK gebouw alwaar de lunch geserveerd werd. Na de goed verzorgde en uitgebreide lunch vertrokken we per personenbusje richting Marnehuizen alwaar de verschillende OVG oefeningen uitgevoerd werden onder leiding van de Luitenant Kolonel Henk Bos. Vanwege de spekgladde wegen waren juist op dat moment pantserrupsvoertuigen van de weg geraakt met enige schade aan vangrail en woning in het oefendorp tot gevolg.

Het eerste onderdeel waar we een daadwerkelijke oefenactie (z.g Live demo’s) konden aanschouwen was een complex van kamers en ruimtes in de voormalige “manege” van Marnehuizen, waar we via een ladder naar een hoog liggende balustrade klommen om zo van bovenaf een goed beeld te krijgen van de zuivering van dit complex door een groep militairen.

Hierna gingen we lopend richting het “dorp” alwaar een zuivering van een gebouw met behulp van twee CV 90’s en rookpotten werd uitgevoerd. Na nog een bezichtiging en rondleiding door Marnehuizen gingen we weer terug naar de CP op de kazerne. Vanwege de weersomstandigheden konden de schietoefeningen op het nabijgelegen schietterrein geen doorgang konden vinden. Ook de aangekondigde inzet van F-16’s en eventuele helikopters ging jammer genoeg niet door vanwege de laaghangende bewolking (< 1000ft) .

Na de verzorging van de inwendige mens werd door de sergeant 1 Dietman uitleg gegeven over de Painf static show waar de CV 90, Leopard 2 bergingstanks en de Fennik stonden opgesteld. Met name de Fennik met zijn uitschuifbare en op afstand bedienbare camera kreeg de nodige belangstelling, mede omdat de andere genoemde voertuigen ons reeds in eerdere sessies elders uitgebreid waren getoond.

Na de uitgebreide uitleg en het van binnen en buiten bekijken van de voertuigen werd in de CP een afsluitende borrel verzorgt waarna om ongeveer 16.00 te thuisreis weer werd aangevangen.

 

Al met al een interessante en goed verzorgde dag, waarbij de aanwezigen goed geïnformeerd werden over de mogelijkheden van het het 44e Painfbat JWF in, zowel het optreden in verstedelijkt gebied, als de mogelijke inzet bij nationale operaties. Daarnaast hebben we het  nodige gehoord over de huidige situatie van de krijgsmacht en het gevoerde (politieke) beleid wat in bepaalde opzichten het nodige denkwerk behoeft/verschaft !!!!   

 

 

Mocht u nog belangstellend zijn naar het door ons bezochte oefengebied dan kan ik u verwijzen naar de internetsite met de volgende link :

http://www.nationaalpark.org/lauwersmeer/detail_page.phtml?&username=gast@nationaalpark.nl&password=9999&groups=LAUWERSMEER&act_id=2712

 

 

De Maj (R) S.C. (Sicor) Smits.

 

Voor overige foto's klikt u hier

 

terug naar hoofdmenu Copyright  KVNRO afd. Friesland  Links: www.kvnro.nl
                               Privacy   
     
     
     
     
   Laatste update: 25-11-2019
 

         
 
 
 
        
185511 bezoekers (230671 hits) sinds 31-1-2011