2015 Schietresultaten

2015-11-23 Schietwedstrijd KVNRO afd Friesland- 44e Painbat Havelte- Vliegbasis Leeuwarden 
 
Om moverende redenen werd deze wedstrijd, waarbij de organisatie bij de Officieren van de Vliegbasis Leeuwarden lag, gehouden bij de MSV Scramble.
Met sportpistool .22 en karabijn .22, werden diverse oefeningen geschoten op (punten) klapschijven. Elke schutter verschoot 40 patronen en kon maximaal 400 punten scoren.
 Elke deelname telde 2 teams met maximaal 5 deelnemers. Per team telden steeds de resultaten van de beste 4 schutters. Alle schutters telden mee in de  individuele uitslag.
De baan organisatie en puntentelling was in handen van de leden van Scramble. Dit om bij de telling partijdigheid te voorkomen.
Ondanks het ontbreken van een top schutter was het resultaat weer succesvol voor het team van de KVNRO afd. Friesland: Fryslân 1. Gezien de individuele uitslagen zullen de volgende keer de teamsamenstellingen mogelijk wijzigen. De teams van 44e Painfbat en de Vliegbasis zijn er zeer op gebrand om een volgende keer hun naam op de wisselbeker gegraveerd te krijgen.
 
 
 
 
 
 
De commandant van de Vliegbasis Leeuwarden was ook deelnemer en deelde aan het slot van de wedstrijd de prijzen uit onder dankzegging aan de organisatie van Scramble
 
Voor foto's klikt u hier
 
 
wedstrijd 44e PAINFBAT RIJWF, VLBLWD, KVNRO    24-11-2015
  Team uitslag   punten
1 Fryslân - 1   1084
2 44PAINFBAT RIJWF - 1   997
3 VLB LWD - 2   992
4 Fryslân - 2   973
5 44PAINFBAT RIJWF - 2   952
6 VLB LWD - 1   951
Rang Individuele uitslag lid van team punten
1 Maj. S.C. Smits Fryslân - 1 279
2 Ltkol. A.R. de Vries Fryslân - 1 273
3 Elnt. H. Rötert Fryslân - 2 271
4 Stallman VLB LWD - 1 269
5 Maj. H. Verhoog Fryslân - 1 268
6 Maerschalck 44PAINFBAT RIJWF - 2 267
7 Elnt J.C. Robijn Fryslân - 1 264
8 Geertsma 44PAINFBAT RIJWF - 1 259
9 vanHeemskerk 44PAINFBAT RIJWF - 1 257
10 Elnt. B. Steenhuizen Fryslân - 2 255
10 Jonker VLB LWD - 1 255
10 Faber 44PAINFBAT RIJWF - 2 255
13 Zuur 44PAINFBAT RIJWF - 1 254
14 Schriek VLB LWD - 2 252
15 van Vugt VLB LWD - 2 251
16 Schouls VLB LWD - 2 249
17 Maj. Mr. P. 't Hart Fryslân - 1 246
18 Bijland VLB LWD - 2 240
19 Lt.kol G. Frijling Fryslân - 2 232
20 Pronk 44PAINFBAT RIJWF - 1 227
21 van der Jagt VLB LWD - 1 218
22 Bert Stam 44PAINFBAT RIJWF - 2 217
23 Maj. Y. Smid Fryslân - 2 215
24 de Wit 44PAINFBAT RIJWF - 2 213
25 Traas VLB LWD - 1 209
26 Dios van der Zwan 44PAINFBAT RIJWF - 2 179
27 Keizer VLB LWD - 1 169
28 Klosinski VLB LWD - 2 161
29 LTZ2OC  F. Bartels Fryslân - 2 140
 
 
 
 

 
2015-01-15  Schietwedstrijd.
 
Op 15 januari 2015 vond weer het traditionele treffen plaats tussen de Officieren van de Vliegbasis Leeuwarden, het 44e Painfbat uit Havelte en de Schietclub Fryslân van de KVNRO afd. Friesland.
Dit jaar kon vanwege uitzendingen de vliegbasis geen volwaardig team op de been brengen en was deze slechts door 2 Officieren vertegenwoordigd. Dit was jammer, omdat het bekend is dat er zeer goede schutters onder hen zijn. In de individuele uitslag eindigden de twee Officieren dan ook hoog.
Ook het 44e was niet in staat twee teams van 5 personen op de been te brengen, maar wel twee teams van 4 personen. Toch had men beter met 5 man kunnen komen, want voor de teamwedstrijd telden per wedstrijd onderdeel alleen de punten van de 4 beste schutters.
De schietoefeningen werden verschoten met sportpistool, karabijn, grendel geweer en automatisch geweer. Alle punt 22.
De wedstrijd stond onder leiding van de baancommandant Harrie Plas. De telling stond onder toezicht van Kees de Jong en de koffie bar onder Fred de Hart, allen van de MSV Scramble. Zij werden voorafgaand aan de prijsuitreiking hartelijk bedankt door de overste Frijling.
Het tweede team van de KVNRO kampte ook met een probleem; Elnt Bale moest vroeger vertrekken omdat hij voor de zakenclub te M. nog een lezing moest houden en Maj. Pieter moest nog naar Holland reizen omdat hij de volgende dag moest vliegen. Gelukkig kon dit team als eerste de tweede schietbeurt afmaken voordat zij moesten vertrekken. In de derde schietoefening konden zij niet meer meedoen en telde dus de resultaten van drie !!! schutters voor het team resultaat.
Ondanks deze hindernis werd team Friesland 2 tweede in de team rangschikking.  Ook individueel eindigden de twee eerder vertrokken Officieren niet als laatste. Dat zegt wel wat over hun "schiet kwaliteit".
 
 
 
 
 
 Het team Friesland 1
 
 
 
 
Het team Friesland 1 werd als eerste gekwalificeerd en staat weer op de wisselbeker. De uitdaging is nu weer aan de Officieren van de vliegbasis en het 44e om deze toch wel zeer gewilde beker te veroveren.
Na afloop was er nog een gezellig samenzijn.
Uitslag:
 
wedstrijd 44e PAINFBAT RIJWF, VLBLWD, KVNRO   woensdag 21 januari 2015 

Team uitslag

 

punten

1

Fryslân - 1

 

1668

2

Fryslân - 2

 

1358

3

44e PAINFBAT RI JWF - 1

 

1289

4

44e PAINFBAT RI JWF - 2

 

1258

5

VLB LWD - 1

 

806

6

0

 

0

Rang

Individuele uitslag

lid van team

punten

1

Maj. Verhoog

Fryslân - 1

430

2

Maj. Klaassen

Fryslân - 1

427

3

Elnt. Robijn

Fryslân - 1

420

4

Kap. Huizer

VLB LWD - 1

406

5

Maj. Savekouls

VLB LWD - 1

400

6

Elnt. Johan Gerbenzon

Fryslân - 2

392

7

Maj.  Smits

Fryslân - 1

391

8

Ltkol.  de Vries

Fryslân - 1

386

9

Lkol. Stam

44e PAINFBAT RI JWF - 1

370

10

Kap. Grinwis

44e PAINFBAT RI JWF - 1

369

11

Elnt. Volkerink

44e PAINFBAT RI JWF - 2

362

12

Elnt. Groen

44e PAINFBAT RI JWF - 2

348

13

Maj. Smid

Fryslân - 2

342

14

Maj. Fontijn

44e PAINFBAT RI JWF - 2

337

15

Ltkol. Frijling

Fryslân - 2

335

16

Kap. Wijnen (HRST)

44e PAINFBAT RI JWF - 1

325

17

Maj.  't Hart

Fryslân - 2

289

18

Elnt. Steenhuizen

Fryslân - 2

284

19

Elnt. Uiterdijk

44e PAINFBAT RI JWF - 1

225

20

Tlnt. Van Rossum

44e PAINFBAT RI JWF - 2

211
 Copyright  KVNRO afd. Friesland  Links: www.kvnro.nl
                               Privacy   
     
     
     
     
   Laatste update: 25-11-2019
 

         
 
 
 
        
180190 bezoekers (221162 hits) sinds 31-1-2011