2016 MWS

Mid Winter Schieten 2016

Het Mid Winter Schieten heeft plaats gevonden op de Vliegbasis Leeuwarden bij de MSV Scramble.
Er werd om 13.00 uur verzameld en om 13.05 werd het appel afgenomen door de commandant Schietclub Fryslân, de overste Frijling. Het tenue liet hier en daar te wensen over, maar dit beperkte zich tot een in de stomerij te klein geworden uniform, en een paar ritsen die nog open stonden. Toen iedereen weer "KEK op de bandjes stond", werd met de activiteiten begonnen. De leiding bestond uit de schutter van het jaar, de Elnt.bd. H. Rötert, geassisteerd door de Ltkol. cav. bd. Jelle de Jong.

Het schieten:
Hierbij werd geappelleerd aan de herkenning van vijandelijke en vriendschappelijke wapens, vlaggen, schepen, vliegtuigen, tanks en andere voertuigen. Voor het gemak !! werd de "vijand" aangeduid als niet lid van de NAVO.
Een treffer op de Vijand werd goed gewaardeerd, echter een schot op een collega NAVO partner werd uiteraard bestraft met extra min-punten.

De intelligentie test:
Deze werd in drie afzonderlijke groepen afgenomen, net zo als de schietproef en het gebruikelijke alternatief programma. U begrijpt het al, de schutter van het jaar 2015 had een roulatie systeem in het leven geroepen.
De test leek op het eerste gezicht makkelijker dan hij in werkelijkheid was. Bovendien vergde het nog al wat parate kennis, hetgeen natuurlijk niks met intelligentie te maken heeft. Het nakijken en het beoordelen van de antwoorden vergde het uiterste van de Ltkol. Jelle de Jong, het geen voor een cavalerist begrijpelijk is.

Alternatieve activiteit:
Dit jaar was de activiteit, tijd gerelateerd. Of de schutter van het jaar 2015 is nog zeer jeugdig, of hij wordt reeds kinds, maar de activiteit was voor de ene groep gedurende 10 minuten vliegtuigjes vouwen en van afstand achter de bar gooien en voor de andere groep het verhinderen van het voorgaande met blaaspijpen en eigen gemaakte blaaspijltjes. Het zgn. "Pielkebuus skieten".
Daar de meeste deelnemers of geen jeugd hebben gehad waarin dit voor is gekomen, of omdat de spuug niet plakte, werden er weinig pijltje gedraaid en vond men de alternatieve oplossing door het met de buis uit de lucht slaan van de vliegtuigen. Met ware doodsverachting stonden de "verdedigers" van de bar in de vuurlinie. Echter dit kon niet voorkomen, dat er ettelijke vliegtuigen ongeschonden door de verdedigingslinie heen braken.

Mess:
Om 16.00 uur vervoegden de deelnemende officieren zich bij hun partners, die reeds in de Mess aanwezig waren. Tenslotte kwam het organiserend comité ook en genoot iedereen van het rondje, aangeboden door de penningmeester van de schietclub, en van de warme snacks die werden rond gedeeld.
De bediening van de bar was weer prima !
Na de toespraak van de commandant schietclub was het de beurt van de schutter van het jaar 2015 de oefeningen en puntentelling toe te lichten.

De puntentelling:
Uiteraard is de puntentelling van het schieten het belangrijkste, gevolgd door de behaalde score op de intelligentie test. Bij beide onderdelen werd de Ltkol. Auke Roel de Vries eerste.
Bij de alternatieve activiteit was het een groepsscore, waar bij elke deelnemer in de groep de groepsscore kreeg toebedeeld.
Uit eindelijk bleek de Ltkol. Auke Roel de Vries de hoogste totaalscore behaald te hebben.

Hoewel dit soms in voorgaande jaren totaal niet van belang was bij het behalen van de titel: "schutter van het jaar" , was zowel de aanwijscommissie als de organisatie van het Mid Winter Schieten unaniem in het aanwijzen van de schutter van het jaar 2016: Ltkol. Auke Roel de Vries.

Deze gaf een rondje om dit te vieren en zal volgend jaar weer een uitermate spannend en tevens ludiek Mid Winter Schieten organiseren. Hij krijgt hierbij alle steun van zowel de commandant schietclub, als de secretaris schietclub.

Foto's worden later geplaatst

 Copyright  KVNRO afd. Friesland  Links: www.kvnro.nl
                               Privacy   
     
     
     
     
   Laatste update: 25-11-2019
 

         
 
 
 
        
185551 bezoekers (230711 hits) sinds 31-1-2011