2017 MWS

Mid Winter Schieten 2017

Na het Tonkin incident, toen de Amerikanen zich met Vietnam gingen bemoeien, bezocht een journalist het Vietnamese platteland. Hij zag een boer gezeten op een bepakte ezel, en enige meters erachter diens eveneens bepakte vrouw. Getroffen door het, in zijn ogen, gebrek aan hoffelijkheid, vroeg hij naar het waarom. De man haalde zijn schouders op, sloeg de ogen ten hemel en verzuchtte; "Traditie”. Na enige jaren kwam hij weer in dezelfde streek. Door toeval zag hij weer hetzelfde stel. Deze keer de vrouw vooraan op de ezel, en de man enige meters achteraan, ook zelf enige vracht torsend. Op de vraag waarom, sloeg de man zijn ogen ten hemel, haalde de schouders op en zei: ”Landmijnen”.

Zo was ook het Mid Winter Schieten, de afsluiting van afgelopen schuttersjaar aangepast aan de eisen des tijds. Recente gebeurtenissen, in o.a. Tikrit en Mosul, hebben duidelijk gemaakt dat onze vaardigheden in het straatgevecht niet optimaal zijn. Om deze leemte in te vullen had de res. Luitenant-kolonel Auke-Roel de Vries, een oefening georganiseerd bij "Lets Paintbal ”aan de Snekertrekweg 87 te Leeuwarden.

We werden ontvangen met koffie, geïnstrueerd en vervolgens omkleed met een borst kuras, overall, maskers, handschoenen, en om het geheel authentiek te maken aan de Irakese situatie, met een hoofddoek. We kregen wapeninstructie, met het verzoek om niet binnen 5 meter te schieten, daar de verfkogels dan toch pijnlijke blauwe plekken veroorzaken. Enkele voorzichtigen onder ons hadden uit voorzorg hun edele delen beschermd met een handschoen in de onderbroek. {Hwat hie in minske doetiids oars as syn Genoegen!}

Vervolgens werden we in het strijdtoneel gelaten. Het was er duister, als een Wild-West stadje tijdens de avondschemering (borreltijd). Gelukkig hoorden we op de achtergrond het geruis van de Eufraat, zodat we niet vergaten waarom het ging. Er was een rode en een blauwe groep, althans toen de strijd losbrak. Nu toonden onze leden hun ware aard. Lieden die, meerdere malen dodelijk getroffen ,op louter plichtsbesef, door streden. Heren van middelbare leeftijd, die op korte afstand "pang ”aan het gillen waren, en die kreet wel volume doch geen richting wisten te geven. Ik wist mij omgeven door kandidaten voor de Willemsorde.

Na een langdurig gevecht was er nog nergens een beslissende doorbraak. Frits Bartels had zich ingegraven en maakte alles af wat hij voor de loop kreeg. Er werd een korte pauze ingelast, de wapens werden weer volgeladen en we kregen nog 10 minuten. In deze korte periode werd Auke-Roel bezield door het idee ”de dood of de gladiolen”, en als een vuurspuwende draak wist hij de blauwen te overbluffen en hen de zo geliefde blauwe vlag te ontfutselen.

Nu de oorlog gewonnen was, moest ook de vrede nog gemaakt. Deze werd als volgt gesloten. De individuele winnaar was degene die de minste verf op de overall had. Dat was in dit geval Jan-Freerk Popma, gevolgd door Hendrik Jonkers, derde werd Ype Smid.

Vervolgens gingen we op transport naar Scramble, alwaar de traditionele intelligentietest werd afgenomen.

De vragen betroffen de koude oorlog en actuele geopolitieke kwesties. Het is mogelijk dat "global warming ”deze periode uit de geheugens heeft gewist, ook is het mogelijk dat onze leden ten prooi zijn aan de memopauze. Misschien moeten wij ook rekenen, dat enigen onder ons getraind waren geen informatie prijs te geven, ongeacht de verhoormethode.

Een uiting als: dit zijn typische Landmacht vragen, moet gerekend worden als een ontwijkend antwoord. Wie Clint Eastwood opvoert als president der Verenigde Staten, moet net zo verward zijn als degene die minister Van Acht op Defensie zet.

Om kernwapens te benoemen als links om en rechts om, verwart biochemische structuren van yoghurt-reclame met krijgsgeschiedenis.

Nog al te onbekend is de datum van oprichting van onze vereniging, het enige lichtpunt in de dertiger jaren: 15 november 1930.

Over de voorouders van het Noord-Koreaanse staatshoofd het volgende; Kimdaling en Kimheffing zijn optische fenomenen, die de meeste zeelieden wel weten te onderkennen. Wie anders beweert, manipuleert op onverantwoorde wijze een fragiel strategisch evenwicht, met mogelijk rampzalige gevolgen.

Gelukkig waren er ook nog enkele erudiete en heldere geesten onder ons, zoals Sicor Smits , die als intelligentste deelnemer uit de bus kwam met 65 van de 100 mogelijke punten. Hij werd op de voet gevolgd door Henk Bos met 60 punten, en door Johan Gerbenzon met 55 punten.

Hierna werd omgekleed in DT voor het genoeglijk samenzijn met de dames in de mess. Ze waren lieftalliger dan ooit, en de sfeer zat er goed in , vooral toen bleek dat Lkol. Jan Roodenburg, onder goedkeurend gemompel, tot Schutter van het Jaar werd uitgeroepen. Hij kon ondanks een bijna fatale verwonding, net als Nelson , de strijd in een leidinggevende positie toch tot eind blijven beïnvloeden.

Hij kreeg de felbegeerde beker om zijn buskruit droog te houden, en er werd hem "een volle haas" beloofd. Moegestreden maar voldaan gingen wij in konvooi naar de poort. We waren klaar voor de komende feestdagen.

Bale Steenhuizen. Copyright  KVNRO afd. Friesland  Links: www.kvnro.nl
                               Privacy   
     
     
     
     
   Laatste update: 25-11-2019
 

         
 
 
 
        
185498 bezoekers (230658 hits) sinds 31-1-2011