23e EMPT 2007 verslag

EMPT 15 september 2007

 

Op zaterdag 15 september jl., werd weer de traditioneel jaarlijks door de afdeling Friesland van de KVNRO georganiseerde Eendaagse Militaire Prestatie Tocht gehouden . Hierbij streden verscheidene teams, bestaande uit 2 geselecteerde officieren, tegen elkaar op verschillende onderdelen op de Friese bodem, om aan het einde van de dag als primus inter pares tevoorschijn te komen.

 

Op deze prachtige en zonovergoten dag, leek het dit jaar wat minder zwaar te worden dan de afgelopen jaren om de uitzonderlijk goed georganiseerde, maar ook loodzware opdrachten te kunnen volbrengen.

Dit was echter schone schijn toen bleek dat om 07.00 als eerste in de reeks van deze dag, een zware schietoefening gedaan moest worden. Dit was al direct een moment waarbij men moest handelen naar een onverwacht vroeg en bijzonder kortdurende situatie. Hierbij werd geëist snel, scherp en doelgericht te kunnen handelen en waarbij missers keihard werden afgestraft. 5 schoten op precisie doel binnen 4 seconden. Tevens moest men chaos koelbloedig de baas blijven, temeer doordat verscheidene teams al de grootste moeite bleken te hebben om door plotseling ontstane files en omleidingen toch op tijd aanwezig te zijn.

 

Nadat de schietoefening zonder noemenswaardige incidenten was voltooid, werd een kaartleesopdracht uitgereikt die per automobiel moest worden voortgezet. Dat deze oefening niet alleen bestond uit het domweg rijden van coördinaat  naar coördinaat werd al snel duidelijk door het feit dat de opdrachten die onderweg moesten worden uitgevoerd alleen mogelijk bleken te zijn door deze in samenwerking met de plaatselijke bevolking te volbrengen. Hierbij werd gaandeweg duidelijk dat integratie en het helder communiceren met de plaatselijke bevolking, in dit geval Friezen, van cruciaal belang zou zijn.

 

Na deze oefening vol met hindernissen afgerond te hebben kon men zich tegoed doen aan een snelle maar goed verzorgde lunch in een plaatselijk (Workum)gevonden pannenkoekenrestaurant de Wymerts. Deze sympathieke eigenaar bleek een zeer groot sympathisant te zijn van de jongens in het groen, en stond er op deze uitgehongerde mannen van rats kuch en bonen te voorzien. Hoewel hij zijn bescheiden lokaal eigenlijk in de winterberging had, werd het direct voor deze feestelijk gelegenheid opengesteld. Daarom namens alle deelnemers nogmaals onze hartelijke dank Tije.

 

Ltkol Frijling en Ltkol R. Smits

CP

Bijke houdt de wacht

fietsroute onder Allingawier

voor de foto even zonder baret

 winnende teams

Nog maar weer net opgeladen poetsten de mannen de plaat en werd er al direct een beroep gedaan op de nu meer fysieke kant van alle deelnemers: een kaartleesopdracht te volbrengen per fietsmobiel. Tijdens deze tocht van bijna 25 kilometer bleek weer eens des temeer hoe belangrijk het was om naast de zeer ingewikkelde opdrachten goed te communiceren met de al eerder genoemde plaatselijke bevolking. Al fietsend met het snot voor de ogen richting de eindstreep stond midden in een weiland een drachtige koe zeer moeizaam te kalveren. Daar het bleek dat de verantwoordelijke boer of boerin in geen velden of wegen was te bekennen en de koe het zelf niet meer aankon, werd direct een noodplan ontwikkeld. Hierbij werd snel de omgeving afgezet om de koe, maar ook de aanwezige hulpverleners een veilige plaats te verschaffen. Daarnaast werd een verkenningsploeg uitgezonden om eventueel verkrijgbare gespecialiseerde hulp naar de kraamkamer toe te brengen om deze bevalling verder te kunnen begeleiden. Ondertussen werd het slachtoffer in situ gekalmeerd en gestabiliseerd. Gelukkig verschenen even later de boer met zijn knecht Gerben. Mede dankzij de aanmoedigingen van alle betrokkenen werd het een mooie worp waarbij de jonge telg er eentje was van het vrouwelijke geslacht.

Moe maar voldaan werd deze emotionele tocht tot een tevreden einde gebracht.

 

Omdat de wedstrijd nog steeds in volle gang was, en de deelnemers zich dit allen wel degelijk beseften, werd zeer fanatiek aan het laatste onderdeel begonnen. Een voettocht dwars door de Friese landerijen. Deze tocht kenmerkte zich vooral door moed en waanzin, waarbij men vooral zichzelf moest overwinnen om de kuddes koeien te trotseren, loszittende stroomdraden te ontwijken, landerijen en sloten te doorwaden, wolken met duizenden en duizenden vliegen te verdragen, maar vooral hondsdolle honden uit de weg te gaan. Ondertussen werd de geest verder gekweld door de meest onwaarschijnlijke vragen te moeten beantwoorden. De concentratie en prioriteitsbepaling werden hiermee duidelijk op de proef gesteld.

 

Aan het eind van de dag, toen de zon nog net boven de horizon scheen kon een ieder terugzien op een zeer geslaagd evenement.

Ook nu kon er maar één team als winnaar bestempeld worden: het team Smits/Bezemer.

Maar omdat iedereen er weer in geslaagd was deze dag heelhuids te volbrengen kan eigenlijk wel gesteld worden dat iedereen deze dag een beetje een winnaar was.

 

Wij willen hierbij de organisatie een warm hart toedragen en hen zeer hartelijk bedanken dat zij dit festijn weer voor ons allen mogelijk hebben gemaakt.

 

Deliberandum est saepe, statuendum est semel

 

Maj. S.C. Smits

Elt R.O.B. Bezemer

 

 

Uitslag:

1. S. Smits en R. Bezemer

 

 

Voor deelname: naar aanmeldingsformulier EMPT 2008 Copyright  KVNRO afd. Friesland  Links: www.kvnro.nl
                               Privacy   
     
     
     
     
   Laatste update: 26-11-2020
 

         
 
 
 
        
199074 bezoekers (250750 hits) sinds 31-1-2011