Banier OVW opgenomen in Guard of Honour

Een herkenning en een erkenning voor het OVW bataljon Friesland.

 

Op 15 oktober 2008 wapperde de Fries Vlag op het J.W.F. traditie plein van de Johannes Post Kazerne in Havelte.

Het volledig aangetreden 44e painfbat Johan Willem Friso bracht een eerbetoon aan de leden van het Bataljon Friesland, dat in 1940 – 1945 merendeels in het Friese Verzet zat en daarna in voormalig Nederlands Indië de Orde en Vrede tot stand moest brengen.

De veteranen van 1 – 9 RI werden op 20 april 1985 pas geëerd door het uitreiken van het Verzetsherdenkingskruis door de toenmalige Commissaris der Koningin Hans Wiegel.

Naast het bataljon Friesland was reeds in 1982 aan het regiment Stoottroepen  het Verzetsherdenkingskruis uitgereikt en bovendien via een K.B. aan het vaandel gehecht.

Deze plechtigheid was op “de dag van het verzet” op 31 augustus.( de verjaardag van de toenmalige Koningin Wilhelmina)

De reden van dit besluit was dat het regiment Stoottroepen, tegenwoordig het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard geheten, de voortzetting was van de Binnenlandse Strijdkrachten.

Dit gaf aan de leden van het bataljon Friesland een gevoel van ongelijkheid.

Dit was dan ook de reden voor de veteranen van het Friese bataljon om langs informele weg te vragen naar het mogen hechten van hun Verzetsherdenkingskruis aan het vaandel van hun regiment Johan Willem Friso.

Het reünie comité kreeg een formele afwijzing van de Traditie Commissie Krijgsmacht,  welke was gegrond op onjuiste gegevens en informatie en bovendien had het regiment geen aanvraag ingediend om het Verzetsherdenkingskruis aan het vaandel te mogen hechten.

Het 44e bataljon regiment Johan Willem Friso was, ten tijde van de uitreiking,  in Libanon voor de UNIFIL missie. ( 1979 – 1983)

Door een van onze oud leden, de Maj.bd. Wim Harders, werd de Lkol.bd. Gerard Frijling benaderd om het ultieme doel alsnog te bereiken.

Een jaar van onderzoek naar de bronnen en diverse gesprekken  gingen vooraf aan het verzoek aan de Minister.

Vele instanties waren bereid om een aanbevelingsbrief te schrijven ter ondersteuning van het verzoek.

o.a. de Commissaris der Koningin van de provincie Fryslân de heer E. Nijpels; de Vereniging van Oud Militairen Indiër; de voorzitter van de vaste kamer commissie voor Defensie, de heer R. Kortenhorst lid van het CDA; de K.V.N.R.O afdeling Friesland; de huidige regimentscommandant de Lkol. T. Hoogeveen.

De militaire weg was reeds afgesloten en er werd door die instanties te kennen gegeven dat een aanvraag op een teleurstelling zou uitlopen.

Namens het reünie comité van het bataljon Friesland werd een brief geschreven door een van onze afdelingsleden aan de Minister van Defensie Eimert Middelkoop met het verzoek om alsnog toestemming te geven voor het Verzetsherdenkingskruis aan het vaandel van het regiment Johan Willem Friso te mogen hechten.

Het verzoek werd op  de tegenwoordige regelgeving afgewezen door Minister Middelkoop op advies van de Traditie Commissie Krijgsmacht.

Om toch genoegdoening te krijgen voor de inzet en hun verdiensten van het voormalige bataljon Friesland werd besloten o.a. op het advies van de Maj. W. Plink een banier te ontwerpen.

Mevrouw Jikkie Cats was in deze medeontwerper van het banier en zo kwam het uiteindelijke resultaat tot stand.

De fa. Klaas Houwen borduurde de volgende onderwerpen op de oranje zijden ondergrond:

Op het 1e kwartier de afbeelding van het Verzetsherdenkingskruis; op het 2e kwartier de Friese vlag; op het 3e kwartier het O.V.W. embleem met 1 – 9 Regiment Infanterie en het bandje met de naam FRIESLAND en op het 4e kwartier staat het embleem Johan Willem Friso. In het midden staat een afbeelding van de gekroonde W van Koningin Wilhelmina.

 

Op de reünie van het bataljon onthulde de voorzitter het banier en werd door de veteranen met applaus ontvangen.

`s Middags werd het banier met groot ceremonieel overhandigd aan de regimentscommandant de Lkol. Tjerk Hoogeveen en kon het banier haar intrede doen bij de stengun wacht en werd vervolgens opgenomen in de Guard of Honour van het regiment Johan Willem Friso.

De loco-commissaris van de provincie Fryslân, mevrouw Anita Andriesen, gaf in haar speech de verbondenheid aan met de bevolking van Friesland en het regiment Johan Willem Friso.

Ze wees er ondermeer op dat de Johan Willem Friso stadhouder van Friesland en later ook van Groningen was, dat het regiment steeds in Leeuwarden gelegerd was geweest en dat ook het bataljon 1- 9 R.I. de naam Friesland mocht dragen van Prins Bernhard.

De stad Leeuwarden schonk hen de Friese vlag, welke op dag van de bevrijding van Leeuwarden op de Oldehove had gewapperd.

Gedragen door de provincie Fryslân vertrokken de ruim 800 man naar de oost.

De Friese vlag bleef ten tijde van de uitzending van drie jaar in het bataljon een belangrijke rol spelen.

 

Tijdens de receptie bood de Lkol. bd. Gerard Frijling ten overstaande van, zowel de genodigden, als de veteranen de regimentscommandant een replica aan van de oorkonde met een Verzetsherdenkingskruis voor de traditiekamer.

Voor alle aanwezigen werd het een dag om niet te vergeten.

 

 

terug naar hoofdmenu Copyright  KVNRO afd. Friesland  Links: www.kvnro.nl
                               Privacy   
     
     
     
     
   Laatste update: 15-12-2018  

         
 
 
 
        
154249 bezoekers (188848 hits) sinds 31-1-2011