Friesland borrel verslagen

Friesland Borrel op 04-06-2019


Op onze 3eborrel dit jaar waren 14 liefhebbers van een goed verhaal naar Leeuwarden afgereisd om aldaar in de mooie verbouwde bovenzaal naast het gezellige onderonsje ook te luisteren naar het verhaal van de C-306 Squdron, de Overste B.

Boeiend wist de Overste te vertellen over de wetenswaardigheden omtrent de invoering en het opwerken van het 306 Squadron wat zal worden uitgerust met de MQ-9 "Reaper” van het type MALE UAV.

Wordt geplaatst op de vlb Leeuwarden maar zal door de vele mogelijkheden ook internationaal inzetbaar zijn. Een waardevol inlichtingenmiddel, breed inzetbaar.

Vele aspecten kwamen aan bod, zowel visueel als verbaal ondersteund en werden gretig opgenomen door de aanwezigen. Het is een toestel wat van heel hoog goede waarnemingen door kan geven onder verschillende omstandigheden en dat voor zeer lange tijd.

De bedienaars worden als piloot met een groot vliegbrevet ingezet  en neergezet in een zeer luie – maar comfortabele stoel om daar van uit tezamen met een analist doelen op te sporen, te interpreteren (processing, exploitation and dissemination)en deze door te geven aan de PED-cel.

De PED-cel maakt analyses die gebruikt worden om doelen nader te selecteren Dit gebeurt zo zorgvuldig mogelijk om burgerslachtoffers en nevenschade te voorkomen.

Interessant was ook, hoe men omgaat met de beleving van de bedienaars. Tijdens het werk: tenue gevechtspak, na de dienst Family man. Dat vraagt veel van het personeel en daar wordt extra op gelet.

De landen die voorzien zijn van dit middel ondersteunen elkaar en delen waar nodig informatie. De eerste oefeningen en trainingen on the job zijn achter de rug en succesvol verlopen.

2021 zal het jaar van de waarheid moeten zijn, wat betekent dat de eenheid op volle sterkte, voorzien van de 4x MQ-9 Reaper inzetbaar zal moeten zijn op alle fronten. Wij wensen de Commandant en zijn personeel veel succes.

De volgende meeting zal zijn in september  - Johan en ik wensen u een mooie zomer.
NB: 306 Squadron werd in 1953 opgericht als fotoverkenningssquadron met F-84 jachtvliegtuigen. In de jaren ’90 vloog het squadron vele fotoverkenningsmissies met F-16’s boven voormalig Joegoslavië. In 2007 verruilde het zijn fotoverkenningstaak voor een opleidingstaak. 306 werd 1 december 2010 gedeactiveerd, en is in 2018 opnieuw geactiveerd.

 Bron: deels eigen waarneming en uit het blad Defensie 7-6-2018

 Lkol bd Jelle de Jong
Friesland Borrel op 05-02-2019

 


Vandaag was er weer een leuke bijeenkomst. Na de inloop vanaf 16.30 uur met goede gesprekken en herkenningen van elkaars belevenissen begon de KLTZ-arts Rob Leemans  om 17.00 uur aan zijn lezing: "De scheeps-chirurgijn”


Ditmaal besprak hij een "oud” onderwerp dat hem na aan het hart ligt, want hij was zelf ook nog scheepsarts bij de Marine en eveneens in de burgermaatschappij o.a. op de "grote vaart”en op het schip de "Eendracht”. Ook was hij Trauma-chirurg en Oorlogs-chirurg o.a. in Afghanistan en Mali).


Rob toonde aan de hand van een PowerPoint presentatie de toestand op de schepen van de VOC, waar men onder zware en ook vaak onveilige situaties moest werken.

De mortaliteit onder de bemanning was groot door ongevallen, maar ook door slechte hygiëne.

De scheeps-chirurgijn hield tweemaal daags spreekuur. De behandelingen van ziekten waren beperkt, maar botbreuken en amputaties gingen toen ook al ongeveer op de zelfde manier als nu, zij het dat de hygiëne nu beter is, zodat de patiënten van nu niet alsnog aan bloedvergiftiging of gangreen sterven.


De lezing duurde iets langer dan gepland vanwege de vele vragen die op Rob werden afgevuurd. Na nog even hebben nagepraat, zijn een aantal mensen nog even gaan eten in het eetcafé en zijn de overigen naar huis gegaan.

De volgende keer proberen de organisatoren een actueel Militair item te laten bespreken door een beroeps Militair. U leest hierover in de uitnodiging voor 2 april 2019.

Het was weer een geslaagde borrel.De volgende data voor 2019 zijn:

2 april
4 juni


zomerreces

3 september
5 november
3 december

 

Friesland Borrel op 04-12-2018

 

Plaats van handeling: de bruin café-achtige bovenzaal van het eetcafé "Het Wapen van Leeuwarden”.

De officieren komen vanaf 16.30 langzamerhand binnen druppelen. Vandaag ook weer een vrouwelijke Luchtmacht Officier in ons gezelschap. De samenstelling van de groep is ook nu weer heel divers. Er zijn vandaag Officieren van o.a. Cavalerie, Artillerie, Luchtmacht, Infanterie, Marine en Marechaussee. Voor velen een weerzien, maar toch ook weer enkelen die voor het eerst aanwezig zijn.

Het gezelschap staat of zit gezellig te praten onder het genot van een drankje.

Om 17.15 uur start KLTZ bd. Paul Meijeraan met een lezing over de bouw van de replica van het schip waarmee Willem Barentsz naar Groenland voer om de Noordelijke route naar China te ontdekken. Paul is voorzitter van de Stichting Willem Barentsz, die gezeteld is in Harlingen. Het schip is gebouwd door vrijwilligers.


http://www.debarentsz.nl/


                           
 


 

Na de interessante lezing en de nodige vragen en opmerkingen werd er nog nagepraat en om ongeveer 19.30 gingen er nog een aantal beneden aan de gereserveerde tafel een maaltijd nuttigen.

Op 5 februari 2019 is de volgende bijeenkomst en zal de KLTZ arts Rob Leemans een lezing houden.

Het onderwerp is nog niet bekend, maar kan variëren van Traumachirurgie (Afghanistan) tot Chirurgijn en alles wat daar tussen ligt.

 

 Friesland Borrel 6 november 2018

The Sky is the limit.!


Dat kun je wel zeggen na de presentatie van de KLU majoor-vlieger J.Nijenhuis.


Vol vuur wist hij de aanwezigen te boeien met zijn presentatie over de JSF -F35.


Tsjonge jonge – wat kan dat vliegtuig veel – de vlieger zal er straks best aan moeten trekken om alle apparatuur zich eigen te gaan maken. Ik schat zeker in dat daarmee al behoorlijk wat vlieguren zijn gemoeid. Een echte uitdaging voor de KLU om dit gehele proces van integratie tot FOC uit te voeren.

We weten nu de aantallen die er gaan komen en wat daarbij komt kijken het is geen verrassing dat de KLU er een paar extra van willen hebben. We wachten maar af.


 

          

        Kermis op het plein
                           
Beeld van de presentatie

Fijn om  te midden van zo velen- we waren met 18 personen- deze info te mogen delen en aan te horen.

Naast de oude vertrouwde gezichten mochten we ook veel nieuwe gezichten verwelkomen.

Dank voor het komen; en we verwachten en hopen jullie ook de volgende keer weer te mogen begroeten. Wat dat betreft zijn we blij met de belangstelling. Als iedereen zou komen, waarvan we nu al een visitekaartje hebben gemaakt, dan moeten we al bijna uitwijken naar de WTC Expo.


 

 
Aandachtige toehoorders             
Meer toehoorders

 

De volgende keer zal zijn op 4 december waar KLTZ Paul Meijeraan uit Harlingen, als voorzitter van de stichting: "Expeditie Willem Barentsz", het verhaal over de bouw van de replica van het schip van Willem Barentsz en de verdere plannen van de stichting zal vertellen.

 

Afbeeldingsresultaat voor te water lating Willem barentsz

Afbeeldingsresultaat voor te water lating Willem barentszAfbeeldingsresultaat voor te water lating Willem barentsz

De data voor 2019 zijn vastgesteld – we proberen vast te houden aan het 6x per jaar, waarbij iedere keer een kleine presentatie de leden zal "vermaken”.

5 februari
2 april
4 juni

zomerreces

3 september
5 november
3 december

We gaan er weer voor: Johan Robijn en Jelle de Jong

 


Verslag Friesland Borrel 4 september 2018


Zo na de zomer met prachtig weer op het terras, mochten we niet klagen met een bezoekersaantal van 12 personen. Hieronder mochten wij ook welkom heten, Hans van Beek, secretaris van de VOC. Alle aanwezigen waren ook zeker gekomen om luisteren naar wat onze spreker Lkol Rienk Sijbrandi, Commandant van de Veldartillerie ons had te melden over de huidige "Vuur steun".

En dat was heel wat.

Een begenadigde en boeiend spreker –een boeiend verhaal over o.a. de wijze van optreden van de Pantserhouwitser 2000 – haar munitie en de uitwerking. Dit werd afgewisseld en onderbouwd met beelden uit de praktijk. Het huidige optreden is zeker niet meer status te noemen en de hedendaagse moderne munitie met haar dracht en de precisie waarmee men het doel kan raken dwingt zeker respect af. Natuurlijk blijft altijd nog wel wat te wensen over.

Al met al was het een aangenaam maar ook interessant verpozen, waarbij de leden zich niet de kaas van het brood lieten eten maar ook met kritische vragen een waardevol aandeel leverden aan deze presentatie.

Na dit boeiende betoog was er nog gelukkig tijd om na te praten over diverse andere onderwerpen.

Met een uitgedund gezelschap werd de plat du jour genuttigd.

Al met al een geslaagd samenzijn.

De volgende keer, 6 november,  zal wederom een spreker worden uitgenodigd.


Verslag van de Friesland Borrel op dinsdag 5 juni 2018


Het was op 5 juni j.l. goed toeven aan het Zaailand in Leeuwarden. Een aantal oorzaken waren daarvoor aan te wijzen. Het was weer het periodieke momentum van de Friesland Borrel. Maar deze keer met een speciale gast. Ook het aanwezige, zestiental grootte gezelschap verdiend een vermelding. Een grote verscheidenheid aan Wapens en Dienstvakken vond een zetel op de inmiddels vertrouwde bovenverdieping van het Wapen van Leeuwarden.


Een aparte vermelding krijgt de vertegenwoordiger van het 44 Painfbat uit Havelte. Dank voor je aanwezigheid Bert en vertel het door.


Allen waren aanwezig mede op uitnodiging van o.a. de Vereniging Officieren Artillerie. Oorzaak een gedreven gastspreker Wapengenoot, genaamd Lgen bd Peter Striek. Met een onderwerp waar je je lippen bij aflikt en wat in een grote kring verteld moet worden, genaamd de Defensienota.


Het ging zeker niet alleen over de cijfers maar veel meer over de achtergronden, beweegredenen en hoe verder.


Door de kennis en verscheidenheid van invalshoeken en achtergronden een mooi onderwerp waar jong en oud haar mening over had en kon ventileren. Ook waren er diverse "ervaringsdeskundigen” die vanwege hun achtergrond en ervaring nog een extra tipje van de sluier wisten op te tillen.


Generaal dank voor uw bereidwilligheid om in dit gezelschap dit onderwerp met verve te vertellen.


Graag hebben we als "platform” Friesland Borrel meegewerkt om uitvoering te geven aan deze mogelijkheid. Al zoekende naar een mogelijkheid om meer inhoud te geven aan de "Borrel” geeft dit misschien wel aanleiding om hier een vervolg aan te geven.


Ter plaatse werden al wat namen van kandidaten sprekers genoemd en ook een diversiteit aan onderwerpen die niet altijd met de "Dienst”te maken hebben.


De volgende borrel staat gepland op de eerste dinsdag van september: 4 september.


Het zou fijn zijn wanneer wij weer op een groot gezelschap mogen rekenen. Wij vinden dat deze "bijeenkomst” dat verdiend. Iedere (Reserve) Officier actief of bd-er, ongeacht Wapen of Dienstvak, Krijgsmachtdeel is meer dan welkom.
Friesland borrel 6 februari 2018,

Goed, beter,best,

Het was de eerste keer in 2018, dat wij elkaar weer mochten ontmoeten en dat direct met een mooie opkomst van 12 personen geeft de burger moed voor de rest van het aangepaste seizoen. Gezelligheid wederom troef, met veel nieuwtjes die een meer dan aangenaam gesprek mogelijk maakten. Ook mochten we een "nieuw”lid verwelkomen. De Stamtafel na afloop was ook goed gevuld en de maaltijd smaakte meer dan voortreffelijk. Een ieder ging goed gemutst naar huis en hopelijk zien we elkaar op 3 april opnieuw? U ook?2017-03-07

Maart roert zijn staart en in het bijzonder in het Wapen van Leeuwarden. Niet alle krijgsmachtdelen waren deze keer vertegenwoordigd, we moesten het doen zonder luchtsteun en ook de Marine liet helaas verstek gaan.  De griep zorgde ook voor een aantal absenten. Diverse onderwerpen werden wederom voor het voetlicht gegooid en het zal u niet verbazen dat hierbij ook de verkiezingen van 15 maart ruim de aandacht kreeg. Ik kreeg hierbij het gevoel dat er onder ons nog wel een paar zwevende kiezers aanwezig waren. Alom lof over de jubileum uitgave van de VOC Mededelingen. Goed gedocumenteerd  en weergegeven riep het  ook bij de niet Cavaleristen veel herinneringen op aan de grote veldslagen van weleer.

Kortom het was weer reuze gezellig – en ook de Stichting Hulphond werd niet vergeten. Dank.

Op 4 april zijn we er weer.
2017-02-07

De 5e Friesland Borrel

Het was een verrassing zoveel nieuwe gezichten op deze eerste borrel in 2017 te mogen begroeten. Fantastisch, en natuurlijk hopen we jullie ook de volgende keer weer te mogen begroeten. Bij navraag kom je er dan achter hoe geweldig de mond op mond reclame kan werken. Een geweldig middel om de mensen te bereiken en te enthousiasmeren. Je hoeft niet alleen voor de borrel naar Leeuwarden te komen, maar je kunt dit natuurlijk ook prima combineren met iets "zakelijks”. Zo mochten we Joost v B van het eiland Vlieland begroeten die voor zijn ding in Harlingen moest zijn maar daarna de gelegenheid uitbuitte om op onze borrel te komen.

   

Top Joost ,volgende keer ook Arnold meenemen. Zelfs van buiten de provincie, uit de Stad Groningen kwam Ad K. Mooi hoor. Dank ook de afmeldingen die geveld door de griep het beter vonden om thuis te blijven. Dat vonden wij ook, beterschap. Als laatste noem ik Jan W. die nog nauwelijks aanwezig gebeld werd met de boodschap dat hij opnieuw opa was geworden. Gefeliciteerd Jan. Ach aantallen doen er (niet altijd) toe – maar alle krijgsmachtdelen waren weer vertegenwoordigt. Diverse onderwerpen, groot maar ook klein, mochten de revue weer passeren en vonden een aandachtig gehoor.

De nazit staat ook meer in de belangstelling – wat wil je ook – gezellig nog even een hapje eten aan de Stamtafel – perfect.

We zien elkaar hopelijk op dinsdag 7 maart weer.

Het ga u allen goed en dank ook voor uw bijdrage aan de Stichting Hulphond.
2016-12-23
Opbrengst vrijwillige bijdragen voor de  Stichting Hulphond

De opbrengst van de Friesland borrels tot nu toe bedraagt €150,. Dit bedrag is 23 december 2016, naar de   bankrekening van de Stichting Hulphond overgemaakt overgemaakt.

...........................................................................


Hierna volgt de bedank mail van de Stichting Hulphond Nederland:


Herpen, maandag 23 januari 2017


Onderwerp: uw donatie


Geachte heer De Jong,


Namens Hulphond Nederland wil ik u hartelijk danken voor uw gift van € 150,00.

Wij waarderen het bijzonder dat de leden van De Friesland Borrel hebben besloten om de opbrengst van deze avonden te schenken aan onze stichting. Wij danken iedereen hartelijk voor hun bijdrage.


Uw gift zal door ons worden gebruikt voor het opleiden van PTSS-hulphonden voor veteranen. Overal in Nederland worden onze hulphonden ingezet. Wellicht ook voor een veteraan met een Post Traumatische Stress Stoornis in uw woonplaats.


Met de komst van een hulphond krijgt zowel de veteraan als zijn gezin een nieuw perspectief. Mensen durven naar buiten en nemen weer deel aan onze maatschappij door ze zo’n opgeleide vrolijke viervoeter te geven.

Mijn wens is dat elke veteraan in Nederland die een hulphond nodig heeft, een hulphond kan krijgen. Dit mooie werk kan Hulphond Nederland alleen blijven doen met de steun van mensen zoals u.


Nogmaals hartelijk dank voor uw steun.


Met vriendelijke groet,

Hulphond Nederland

Rudolph Strickwold Directeur Marketing en Commercie


 

 www.hulphond.nl 

2016-11-01 3e Friesland Borrel

Nadat we de 2e Friesland Borrel  op 4 oktober in klein gezelschap hebben gehouden, waren we al weer toe aan de 3e bijeenkomst:

Met als gezellige ondertoon de muziek van de kermis, was deze borrel een weerzien met opnieuw nieuwe gezichten en waren bijna alle krijgsmachtdelen ook deze keer weer vertegenwoordigd. De gesprekken waren veelzijdig en verschilden in diepgang van o.a.

       
Het uitwisselen van ervaringen in uitgevoerde uitzendingen tot en met het bespreken van de opties voor het elders overwinteren. Ook mochten wij een bezoeker van buiten de provincie verwelkomen, namelijk het VOC lid Bert Schiphorst,die woonachtig in Leusden, een bezoek aan de tentoonstelling van schilder Tadema in het Fries Museum combineerde met  een bezoek aan onze borrel.
 Zo zijn er meerdere combinaties mogelijk om ook eens onze borrel te bezoeken.  Denk hierbij aan een bezoek met uw echtgenote aan het Keramiek Museum, Tresoar of een rondvaart met gids door de grachten van Leeuwarden. Na de borrel kunt u beneden in het Wapen van Leeuwarden met uw echtgenote uit een à La Carte Menu keuze maken om uw terugreis te veraangenamen en om aan de stamtafel nog de laatste bijzonderheden mee te krijgen.

De collecte voor onze goede doel, de "Hulphond",werd ook deze keer niet vergeten.

 De stand is op dit moment totaal € 125,54

De volgende borrel is op 6 december, Sinterklaas zal hiervoor nog wat pepernoten achterlaten.
Ook zijn voor 2017 de volgende borrels al gepland: 3 januari, 7 februari en 7 maart
2016-09-06  1e Friesland borrel


Geachte lezer,
Bij deze een klein verslag van onze eerste Friesland borrel gehouden op 6 september in het Wapen van Leeuwarden.