Mededelingen

11 mei 2013  schieten

 Door een typefout stond een verkeerde datum voor het schieten in september in het Opplan 2013:


De datum moet zijn 07-09-2013Lkol. G. Frijling wordt "Ere Soldaat".


Tijdens het bezoek aan de SOB oefening van het 44e Paifbat in Oberlaustz op 10 dec 2012, deelde de Lkol Van der Touw mede, dat de Regimentsraad van het Regiment Johan Willem Friso had besloten om Gerard, vanwege zijn vele goede werkzaamheden voor het Regiment, tot “Ere-Soldaat” bij het Regiment te benoemen.

Gerard kreeg grote ogen en was helemaal verrast door deze mededeling.

Door een ferme handslag van Lkol Van der Touw op de linkerschouder van Gerard werd deze benoeming geformaliseerd.


Op 23 februari 2012 was een delegatie van de afdeling Friesland aanwezig bij de commando overdracht van het 44e Painfbat RI J.W.F. te Havelte.
De LKol. John Clocquet droeg het commando over van het regiment J.W.F aan de LKol. Paul van der Touw. 

Op 16 december 2011 is de schietbaan van de Militaire Schietsport Vereniging Scramble op vliegbasis Leeuwarden heropend door Kolonel-vlieger J.D. Luyt. 

 


Mededeling voor NATRES militairen zie onderaan deze pagina


Sport op maandag

 

In de schoolvakanties (noord) is er op de volgende data


geen "sport op maandag":


   20 mei (2e Pinksterdag) 

   8 juli-19 aug 2013 (zomervakantie Noord)

   21 okt (Herfstvakantie Noord)

   30 dec 2013.

 

Het sportuur is elke maandag van 20.00 uur tot 21.00 uur.

 

Leden van de KVNRO afd Friesland:

 

Voor de leden van de afdeling is met ingang van 2012 de toegang tot de sport gewijzigd.

Informatie kunt u bij de secretaris van de afdeling krijgen.

 

Leden van de KVNRO die niet lid zijn van de afdeling Friesland:

 

Informatie en opgave via de secretaris van de afdeling.

 

Voor foto's klikt u hier

 


Activiteiten 2013

 

De aanmelding van voor deelname aan activiteiten in 2013 (ook de leden van de afdeling) uiterlijk drie dagen voorafgaande aan die activiteit bij de secretaris o.v.v. 

            

* naam

            

 

* voorletters

 

 

* geboortedatum

 

 

* geboorteplaats

 

* verplicht

 


dit kan per email:    kvnro_friesland@hotmail.com

 

denk om de underscore tussen de o en de f: kvnro_friesland

 

 

 

Toegangsregeling uitgevaardigd door de Vliegbasis (geldt ook voor leden van de afdeling !!):

 

U dient zich uiterlijk 3 dagen voor aanvang van een door u (ook de leden van de KVNRO afd. Friesland) bij te wonen aktiviteit via de mail van de afdeling aan te melden bij de secretaris.

Dit geldt dus voor Schieten, Jaarvergadering, Familiedag, Ladyschieten en Midwinterschieten enz.

Als u zich te laat aanmeldt, staat u niet op de bezoekerslijst en wordt u door de wacht niet meer toegelaten.

 


 

 

Maj T. ter Wisscha onderscheiden

Tijdens de jaarvergadering van de afdeling Friesland van de KVNRO, werd onze scheidend voorzitter Teye ter Wisscha de zilveren erepenning uitgereikt door de voorzitter der KVNRO de Lkol W. Verheijen.

Klik hier voor de daarbij behorende toespraak

Tevens kreeg het bestuur een nieuwe samenstelling.............klik hier


Schietwedstrijd

 

Op 1 maart 2011 hebben een aantal leden van de schietclub Fryslân van de KVNRO afd. Friesland op uitnodiging van de schietcommissaris de Lkol G. Frijling deelgenomen aan de jaarlijkse schietoefening(-wedstrijd) tussen de Officieren van de Vliegbasis Leeuwarden, het 44e Pantser Infantrie Bataljon Johan Willem Friso uit Havelte.

Het eerste team van de schietclub won met grote ovemacht het pistoolschieten en daarmee de wedstrijd.

Voor uitgebreid verslag klik hier.

 


 

Defensie treft alsnog een schikking in de kwestie rond de achterstallige salarisuitbetaling NATRES personeel 2005-2007.

In die periode hebben veel NATRES militairen te weinig vergoeding ontvangen voor deelneming aan instructieavonden en oefenweekenden. De doelgroep zijn alle Natressers die gediend hebben bij 10, 20, 40 en 50 Natresbat. Plus FKNR en het Korps Bureau Natres. 30 natresbat (RMC Zuid) valt hier buiten omdat daar wel strikt volgens de regeling is betaald. De VBM|NOV heeft deze kwestie indertijd aangekaart in het overleg en is blijven hameren op snelle uitbetaling van het achterstallige salaris. Pas in 2010 was Defensie bereid om te erkennen dat de uitvoeringsregeling onduidelijk was. Daardoor ontvingen veel NATRES militairen een te lage opkomstvergoeding.

In oktober van dat jaar verklaarde Defensie zich bereid om een collectieve oplossing te bieden. Het voorstel was om NATRES militairen die

 • toen nog actief waren en
 • in de periode van 1 september 2005 tot 1 mei 2007 een opkomstvergoeding van 50% hebben ontvangen,

te compenseren met een éénmalige geldelijke tegemoetkoming op grond van artikel 26 van het Inkomensbesluit Militairen. In november 2010 is het overleg met de bonden opgeschort en hierdoor is dit voorstel inhoudelijk nooit verder besproken.
Op 3 november 2011 heeft de VBM|NOV Defensie opgeroepen om zo spoedig mogelijk met een collectieve oplossing te komen. In een overlegvergadering op 1 december jl. heeft Defensie een schikkingsvoorstel voorgelegd.

Defensie stelt voor dat alle NATRES militairen die in 2005-2007 een opkomstvergoeding hebben ontvangen van 50%, in aanmerking kunnen komen voor een 100% vergoeding. Defensie zal deze groep reservisten voor zover ze nu nog in dienst zijn een aanvullende vergoeding uitkeren. Defensie heeft aangegeven dat NATRES militairen die in aanmerking zouden kunnen komen voor deze vergoeding en de dienst inmiddels hebben verlaten, niet meer opgespoord kunnen worden. Daardoor zou deze groep de aanvullende vergoeding dus mislopen! De VBM|NOV heeft - gesteund door de andere bonden - in het overleg afgedwongen dat Defensie ook dit personeel de gelegenheid geeft om zich bij Defensie te melden. Als de claim op de aanvulling van de opkomstvergoeding terecht blijkt, dan moet Defensie ook hen een aanvulling geven. Na enige aarzeling is Defensie hieraan tegemoet gekomen.

OPROEP!
Bent u als reservist bij de NATRES tussen 1 september 2005 tot 1 mei 2007 opgekomen en hebt u een opkomstvergoeding van 50% gehad? Meld u dan aan bij de Afdeling Reservisten Aangelegenheden (ARA) van het CLAS.
Let op! U moet zich binnen zes weken - op uiterlijk 11 januari 2012 - aanmelden! Maar het is belangrijker dat alle oud-NATRES'ers geïnformeerd worden als zij in aanmerking komen voor de aanvulling. Hebt u oud-collega's die gedupeerd zijn? Wijs hen dan op de gemaakte afspraken tussen Defensie en bonden.

Update 2 december 12.55 uur:

De Hoofd Directie Personeel van het ministerie van Defensie neemt vandaag nog contact op met DC HR. Waarschijnlijk lukt het dan om de mutaties voor de NATRES militairen die nu nog in dienst zijn, deze maand te verwerken. Dat zou betekenen dat zij deze maand (december 2011) hun achterstallige salaris ontvangen.  NATRES militairen die niet meer in dienst zijn maar over de periode september 2005 tot 1 mei 2007 recht hebben op achterstallig salaris, moeten zich binnen 6 weken (na vandaag 2 december 2011) melden bij de heer Ruud van Wijngaarden, senior staf medewerker afdeling reservisten CLAS.

Deze NATRES'ers moeten de volgende gegevens vermelden:

 • naam
 • adres
 • PC en woonplaats
 • peoplesoft nummer (is terug te vinden op ontslagbeschikking)
 • wanneer gediend en bij welk bataljon.

 • Melden bij voorkeur op email r.v.wijngaarden.04@mindef.nl

  Volledige gegevens:
 • R.(Ruud) van Wijngaarden
 • Senior Stafmedewerker - Sectie Specifieke Reservisten Aangelegenheden
 • Afdeling Reservisten Aangelegenheden
 • Staf Commando Landstrijdkrachten
 • Ministerie van Defensie
 • Kromhout Kazerne | Herculeslaan 1 | 3584 AB | Utrecht |Geb. K08 | ruimte B140
 • Postbus 90004 | 3509 AA | Utrecht | MPC 55AM
 • Tel. 06 53117527
 • r.v.wijngaarden.04@mindef.nl


Grootte van de pagina van de website

 

Als de website niet uw gehele scherm vult dan kunt u de pagina vergroten door in de taakbalk van internet het icoon pagina aan te klikken en vervolgens inzoomen naar 150% Of door Ctrl, Alt en + tegelijk in te toetsen.

 

Ook is de website tijdelijk in opbouw en werken mogelijk enkele hyperlinks niet.

De webmaster is bezig de site aan te passen. Copyright  KVNRO afd. Friesland  Links: www.kvnro.nl
                               Privacy   
     
     
     
     
   Laatste update: 25-11-2019
 

         
 
 
 
        
185554 bezoekers (230714 hits) sinds 31-1-2011