Toespraak Lkol W.J.M. Verheijen

terug naar hoofdmenu

 

Majoor b.d. der Cavalerie Regiment Huzaren van Boreel Teye ter Wisscha.

 

Teye,

 

Vandaag is een bijzondere dag, een bijzonder moment:

Vandaag zijn we uit het Haagsche naar Leeuwarden gekomen om erbij te zijn, dat je na 21 jaar voorzitter te zijn geweest van de afdeling Friesland van de KVNRO, de hamer overdraagt.

 

In de analen lezen we:

Je werd in 1967 lid van de KVNRO, 44 jaar geleden dus!

Al in 1990 nam je de voorzittershamer over van Reserve Kol Arts Dick Kramer; Dat is 21 jaar geleden.

Dus vrijwel de helft van je lidmaatschap vulde je als Afdelingsvoorzitter!!

Uiteraard is dit heel bijzonder: En wij als hoofbestuur vinden het een eer er vandaag bij te kunnen en mogen zijn.

 

 

Voor de compleetheid even in het kort je militaire doopceel:

 

Je bent opgekomen bij de cavalerie Regiment Huzaren van Boreel in Amersfoort in 1966

Na de opleiding werd je geplaatst als Kornet bij verkenners in Duitsland, het 41 verkennings eskadron neem ik aan.

Je zwaaide af als Tweede Luitenant en werd in die functie ook nog Reserve Eerste Luitenant.

 

Daarna ging je over naar het Korps Natres als pelotons commandant en later plaatsvervangend Compagnies Commandant. Dat was even wennen dat je als Cavalerist dus niet Ritmeester werd, maar Kapitein bij de Nationale Reserve.

Of je het zelf hebt afgedwongen, of dat het initiatief bij andere lag, wordt niet vermeld, maar in de volksmond werd je “Kapmeester” genoemd!

Vervolgens werd je Compagnies Commandant en werd je bevorderd tot majoor.

 

Bij de Nationale Reserve dragen we natuurlijk de gewone olijfgroene baret, net als gewone infanteristen dus. Dat was niet aan jou besteed, dat ging je toch net een stapje te ver. Je droeg al die tijd, de  - niet bij het uniform passende – zwarte baret, soms tot ergernis van een aantal collega’s……

 

In 1994 werd je teruggeplaatst bij het Regiment Huzaren van Boreel en je vervulde de functie van Hoofd CIMIC bij  “Cooperative–Spirit”  de 1e PfP (Partnership for Peace) oefening op de Harskamp (1994) en “Brave-Lion” in Duitsland (1995), dat was trouwens de laatste legerkorps oefening!

 

In 1998 hield het op. Je ging met FLO. Dat is ondertussen ook alweer 13 jaar geleden!

 

Het hoofdbestuur van de KVNRO heeft zich laten informeren dat je in die tijd ook een vooraanstaande functie in de Friese Horeca vervulde. . . .

 

 

Daarmee terug naar de KVNRO:

Volgens alle leden van de Afdeling Friesland ben je gedurende al die jaren naar volle tevredenheid een uitstekend, oprecht, eerlijk, maar vooral enthousiast en humorvol voorzitter geweest! Je was ALTIJD aanwezig en ook zeer betrokken bij ALLE afdelings- en verenigingsactiviteiten.

 

Je was een bijzonder een trouw bezoeker van de Algemeen Bestuurvergaderingen in Amersfoort, dat was altijd een hele opgave: Het zijn lange reizen in de avonduren, met vaak erg lange en soms weleens saaie vergaderingen. Natuurlijk altijd weer laat thuis! Maar toch: Elke keer was je van de partij en bracht je deskundige wijze de inbreng van afdeling Friesland in het landelijke KVNRO beleid.

 

Uiteraard was je ook altijd aanwezig op de Algemene Vergaderingen en andere bijeenkomsten van de vereniging waar ook in het land.

 

 

Nu een paar verdere wapenfeiten:

Teye heeft menige EMPT georganiseerd destijds vaak samen met wijlen de Elnt. arts Coen Meijer.

 

Uit de EMPT ook een Anekdote:

In 2008 maakte hij het zo “bont”door zijn drukke werkzaamheden in zijn pannenkoekhuis dat hij naast de opgaven voor de EMPT ook alvast de enveloppen met de antwoorden van de vragen gaf.
Onmiddellijk wist hij dit met zijn bekende humor en lach deze fout te herstellen en de EMPT verliep naar ieders wens!

 

Ook was je altijd de vaste correspondent namens Friesland voor het verenigingsblad De Reserve Officier. En natuurlijk ook de huisfotograaf van de afdeling! Jammer genoeg nog wat van de oude stempel, dus de foto’s kwamen niet digitaal. . . .

 

In 1992 was je medewerker bij het CIOR voor de Militaire Competitie.

 

Je nam deel aan alle schietactiviteiten van de afdeling, daarnaast aan de noordelijke 3-kamp en de landelijke schietwedstrijden.

 

Je was mede-oprichter van het noordelijk beraad (de afdeling Groningen, Drenthe en Friesland), dat later overigens op dood spoor is geraakt. Gelukkig heb je dat weer op kunnen pakken samen met de afdeling Twente!

 

De laatste 5 jaar ben je een vaste bezoeker van de wekelijkse sport van de afdeling Friesland.

 

 

Dan is er nog iets dat ik zeer bijzonder en belangrijk vind:

Reserve officieren zijn de ambassadeurs van de krijsmacht in de samenleving.

 

Het is een zeer bijzondere verbinding die jij daarvoor maakt! Jij helpt zeer goed mee om de krijgsmacht een positieve positie in de samenleving te geven.

Ik bedoel natuurlijk het militair-historisch zo belangrijke monument waar zojuist nog langs gereden ben, het Kazemattenmuseum bij Kornwerderzand.

Namens de afd. Friesland was je daar eerst de vice-voorzitter, maar later werd je er de voorzitter in het bestuur van de stichting Kornwerderzand, een fuctie die je tot op de dag van vandaag steeds enthousiast en eervol vervult.

Geweldig!

 

 

Teye, Voor alle verrichting door, voor en namens de KVNRO, voor de afdeling Friesland, maar ook voor de landelijke vereniging, spreekt het Hoofd Bestuur veel respect, waardering en dankbaarheid uit.

 

Om deze woorden te benadrukken, heeft het hoofdbestuur, in consultatie met het Kapittel van de Vereniging, unaniem gekozen om daaraan een teken van waardering te moeten verbinden namens al onze reserve officieren.

 

Ik lees je de oorkonde voor.

 

Maj T. R. ter Wisscha en Lkol. W.J.M. Verheijen

     

 

terug naar startpagina

 

terug naar hoofdmenu Copyright  KVNRO afd. Friesland  Links: www.kvnro.nl
                               Privacy   
     
     
     
     
   Laatste update: 12-06-2019
 

         
 
 
 
        
170284 bezoekers (207272 hits) sinds 31-1-2011