Wat kan de KVNRO voor u betekenen

Wat doen we als afdeling Friesland der KVNRO? 

 

 1)     Schieten:

                 a)      Maandelijks schiet de afdeling bij de M.S.V Scramble op de vliegbasis Leeuwarden.

                              Zowel de actieve - als de post-actieve Officieren      

                              kunnen schieten. De afdeling heeft het voortouw op zich genomen om de schietbaan

                              geheel te vernieuwen en weer aan de hedendaagse eisen te laten voldoen.

             b)     Het organiseren van wedstrijden tussen de Reserve Officieren, Officieren van het
                            44
e Painfbat en officieren van de Vliegbasis Leeuwarden. Twee maal per jaar
                            wordt er geschoten om de wissel trofee van de schietclub Fryslân van
                            de KVNRO afdeling Friesland.

                  c)      Deelname aan het NRFK schieten door de actieve officieren. 

                  d)      Deelname aan het NISC en of deelnemen aan de organisatie. 

             e)      Het organiseren van de noordelijke driekamp tussen Groningen, Drenthe en

                              Friesland. De trofee is een "Grutte Pier”. 

2)     Het:

            a)      organiseren van een Battlefield tour en aansluiten bij zuster verenigingen die deze

                             organiseren. 

             b)      organiseren van lezingen met actuele militaire onderwerpen, waarbij zuster

                              verenigingen en Officieren van zowel de vliegbasis als het 44e Painfbat

                              worden uitgenodigd. 

           c)      organiseren van de jaarlijkse  E.M.P.T. (helaas is deze organisatie in de ijskast gelegd

                             i.v.m. te weinig deelname.)

           d)      bezoeken van zowel nationale als internationale militaire oefeningen met delegaties

                              van de afdeling.

           e)      houden van een wekelijkse sport activiteit op de vliegbasis Leeuwarden o.l.v. twee

                             docenten lichamelijke opvoeding. 

           f)       in stand houden van tradities: 

           g)      leggen van kransen op 4 mei in Leeuwarden en Kornwerderzand. 

           h)      steunen van de reünies van het Friesland bataljon: 9RI. 

           i)       leggen van een bloemstuk bij het Indië monument te Leeuwarden waar vele Reserve

                             Officieren hebben gediend, zowel als OVW-ers als dienstplichtigen. 

           j)      ondersteunen van de Regimentsdagen van RI JWF in Leeuwarden. 

           k)     organiseren van de eerste Saamhorigheidsdag van de KVNRO in 2015;

                            mogen er vele volgen !

 

  Copyright  KVNRO afd. Friesland  Links: www.kvnro.nl
                               Privacy   
     
     
     
     
   Laatste update: 26-11-2020
 

         
 
 
 
        
205680 bezoekers (260729 hits) sinds 31-1-2011